Mijn favorieten

Taxaties

Taxeren is het inschatten door een onafhankelijk, erkend en ter zake deskundig persoon, van de waarde van onroerende objecten. Een taxateur kan erg veelal onmisbaar bij financieringen, erfenissen, scheidingen, etc. Onafhankelijk zijn is één van de deugden die een taxateur beslist moet bezitten, daarnaast is het zonder meer een must om zich de kwestie of object eigen te kunnen maken, cq. gespecialiseerd te zijn in de waarde van het object. Erkend zijn van een taxateur is zonder meer een vereiste.
De taxateurs van Kingma Vastgoed Makelaars zijn gecertificeerd en staan ingeschreven bij de stichting VastgoedCert. Er vindt regelmatig een tussentijdse scholing plaats.

Wanneer heb ik een taxateur nodig?

• Indien u niet akkoord gaat met de WOZ waarde van uw woning.
• Bij koop en verkoop van een onroerende zaak.
• Bij het vestigen van een hypotheek al dan niet met Nationale Hypotheek Garantie.
• Bij een overdracht in de familiesfeer (erfenis, echtscheiding, overname)
• Bij onteigening.
• Bij het vaststellen van de herbouwwaarde voor verzekeringen.
• Bij het vaststellen van de huurwaarde van een object.
• Indien een fiscale waarde van een woning dient te worden vastgesteld.


Wat wordt er in het taxatierapport vermeld?

• De kadastrale gegevens van de onroerende zaak.
• De eigendomsgegevens van de zaak en zakelijke rechten.
• Het gebruik van de onroerende zaak, de courantheid.
• De onderhoudstoestand van de onroerende zaak.
• De ligging en planologische ontwikkelingen.
• Een indicatie van de bouwkundige staat van onderhoud.
• De waarde van de zaak in relatie tot het doel van de taxatie.
• Eventuele vervuiling van zowel het object als de omgeving.